Klachten

Invest Online Financieel B.V. hecht veel waarde aan tevreden klanten en is daarom voortdurend bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening. Het kan echter toch gebeuren dat wij u van dienst zijn geweest en u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Door dat aan ons te melden geeft u ons de kans om onze service te verbeteren.

Heeft u een klacht over Invest Online Financieel B.V.? Mail ons op info[at]investonlinefinancieel.nl uw klacht door of dien uw klacht schriftelijk in.

Indien u een klacht schriftelijk meldt, dan graag het volgende vermelden:

Uw naam, adresgegevens, informatie over hoe wij u kunnen bereiken, telefoonnummer en e-mailadres.
Waar gaat uw klacht over, waar heeft het betrekking op, wanneer is het ontstaan? Omschrijft u het zo nauwkeurig mogelijk. Eventuele documenten die uw klacht onderbouwen.

Schriftelijke klachten kunt u sturen naar het e-mailadres info[at]investonlinefinancieel.nl of per post naar:
Invest Online Financieel B.V.
T.a.v. klachtenadministratie
Postbus 780
7301 BA Apeldoorn

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen sturen wij u binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging. Hierna zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk afhandelen.

Zijn wij er niet in geslaagd om het probleem naar uw tevredenheid op te lossen of u gaat niet akkoord met ons standpunt of afwikkeling, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Kifid. De contactgegevens om het Kifid te kunnen bereiken vindt u via deze link.

Is een klacht eerder ingediend en heeft u van ons reeds een bevestiging ontvangen dat de klacht is afgehandeld, dan nemen wij deze klacht niet nogmaals in behandeling.


visual