Privacy statement

Wanneer u op een van onze websites het formulier invult en aangeeft graag gebeld te willen worden door een van onze adviseurs, dan vertrouwt u ons persoonlijke informatie toe. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan.

Deze website wordt regelmatig aangepast. Met het oog hierop is het mogelijk dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Lees daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid. Blijft u na publicatie van de wijzigingen gebruikmaken van de diensten van Invest Online Financieel B.V., dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde privacybeleid.

Gebruik van deze website

Indien u onze sites bezoekt, informatief gebruikt en eventueel ons formulier invult, zijn wij uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de site. Bezoekersaantallen, duur van een bezoek en piekuren geven ons waardevolle informatie om de website verder te kunnen verbeteren en meer klanten te mogen bedienen. Er worden door ons slechts niet-herleidbare bezoekgegevens bijgehouden door middel van een ‘cookie’. Uw bezoek blijft dus anoniem.

Invest Online Financieel B.V. adverteert onder meer via websites van derde partijen. Deze partijen kunnen gebruik maken van action tags (ook bekend als ‘enkele pixel-gifs’ of ‘webbakens’) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. De informatie die deze partijen via action tags verzamelen, is volledig anoniem.

De gegevens die u invoert voor het aanvragen van advies worden opgeslagen in onze database, zodat wij deze informatie beschikbaar kunnen maken voor onze adviseurs. Uw gegevens zullen ten alle tijden slechts eenmalig gebruikt worden (namelijk om contact met u te zoeken n.a.v. uw adviesaanvraag). Het kan zijn dat Invest Online Financieel B.V. geen contact met u zoekt n.a.v. uw adviesaanvraag, maar dat een zorgvuldig geselecteerd partnerbedrijf dit doet. Dit kan onder andere voorkomen op het moment dat Invest Online Financieel B.V. niet genoeg capaciteit heeft om uw aanvraag te behandelen. Mocht u direct na het invullen van ons formulier op andere gedachten gekomen zijn en toch geen contact te wensen, dan kunt u dit kenbaar maken op info [at] investonlinefinancieel.nl. Als wij op het moment van de ontvangst van uw e-mail nog geen contact met u hebben opgenomen, dan zullen wij dat ook niet meer doen.

Mocht u aan de adviseur aangeven dat u geïnteresseerd bent in onze diensten, dan zullen uw gegevens alleen gebruikt worden om contact met u te onderhouden aangaande uw aanvraag.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Invest Online Financieel B.V. zal uw persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. De verwerking van die persoonsgegevens door Invest Online Financieel B.V. of een door Invest Online Financieel B.V. aangewezen derde, zal in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering plaatsvinden, in het bijzonder gericht op de volgende activiteiten:

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode is te raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Banken www.nvb.nl.

Het mogelijk dat wij uw gegevens verstrekken aan een adviseur of andere partij waarmee Invest Online Financieel B.V. een samenwerking is aangegaan met als doel een aanvullend advies te kunnen geven.

Invest Online Financieel B.V. selecteert haar partners met grote zorg en vraagt grote zorg voor privacyregels. Helaas kan Invest Online Financieel B.V. geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen uw persoonsgegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Verwijdering van uw gegevens

Indien u geen klant bent bij Invest Online Financieel B.V. kunt u ons per e-mail verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te laten verwijderen. U kunt in dit geval mailen naar info@investonlinefinancieel.nl.

Vragen?

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u ons altijd een e-mail sturen op info@investonlinefinancieel.nl of bellen met onze Klantenservice via 055-5380464.


visual